Как да торим правилно

Различните видове растения имат нужда от различно количество хранителни вещества и комбинации между тях, затова и се торят по-различен начин.

Цъфтящите градински видове изискват повече фосфор и калий, а азотното торене трябва да е в умерени количества. Подходящи за цветни градини са комбинираните торове с еднакво съдържание на азот, фосфор и калий или такива, в които преобладава количеството на фосфора и калия над азота. В схемата на торене могат да се включат комбинирани и комплексни торове като N(15)P(15)K(15), N(10)P(32), Кристалон жълт, Лабин, монакалиев фосфат, торове от групата Йара Мила. Желателно е съотношението на основните хранителни елементи в годишната торова норма да бъде N:P:K = 1:1:1: или 1:2:1, а за песъчливите почва 1:2:2. Торовете се внасят на 2-3 пъти – рано през пролетта и с 1-2 подхранвания през вегетационния период на растенията. Гранулираните и кристални торове се разпръскват равномерно върху почвената повърхност. Стайните (саксийни) растения имат на разположение сравнително малък обем хранителна среда, поради което бързо консумират достъпните вещества и започват видимо да страдат. Това налага често подхранване с минерални торове. Бързорастящите видове се подхранват на всеки 8-10 дни, а бавнорастящите – през 10-12 дни. Използват се торове под формата на водни разтвори с концентрация 2-4 г/литър вода или разредени течни минерални торове. Количеството на хранителния разтвор за едно подхранване е равно на обема на една поливка с вода.

Балансираното торене на декоративните храсти и дървета с макро- и микроелементи играе съществена роля за осигуряване на добър вегетативен растеж и обилно цветообразуване. За да се постигне това има няколко вида торене с комплексни и комбинирани торове.

Припосадъчно торене

В дъното на посадъчната яма се слагат 100-150 г комбиниран тор (N(5)P(22)K(22), N4P(21)K21), N(15)P(15)K15). Торът се смесва с почва.добавя се още един пласт почва, след което растението се засажда и полива.

Подхранване през вегетацията

Торенето на засадените декоративни дръвчетата и храсти започва в годината след засаждането. При наличието на по0ливаща инсталация торенето се извършва чрез разпръскване на торов разтвор върху цялата площ, като се използват разтворими торове в доза 5-10 г/кв.м, ежемесечно от март до август.

Друг вид подхранване през вегетационния период е торенето в околостъблени кръгове с твърди и разтворими торове. Размерът на торената площ се определя от големината на растенията, като диаметърът й трябва да с 10-15 см извън периферията на короната на дървото или храста. Препоръчват се следните ориентировъчни годишни норми на торене за едно растение според възрастта му, разделени на четири дози – през март, май, юни и август:

 

  • 1 годишно растение – 50 – 100 г
  • 2 годишно растение – 150 – 200 г
  • 3 годишно растение – 250 – 300 г
  • 4 и повече годишно растение – 350 – 400 г

 

Торене на тревни площи

С торенето се подпомага създаването и поддържането на плътен чим с добри декоративни качества. Торене с минерални торове се извършва както преди сеитба на тревните семена, така и ежегодно, по време на вегетацията.

Основно торене

Провежда се предимно с фосфор и калий съдържащи минерални торове, преди основната обработка на почвата за сеитба. Подходящи за основно торене са комбинираните торове, означени като N(5)P(22)K(22), N15)P(15)K(15) или N(15)P(15)K(15) в норма 50-60 г/кв.м. Торът се разхвърля равномерно върху определената за затревяване площи се заравя в почвата с последваща обработка (оран или обръщане с права лопата).

Подхранване

По-голямата част от тревните култури се характеризира със силен растеж и изисква значително повече азот в сравнения с останалите растителни видове в градината. Това предполага използване на торове с по-високо съдържание на азот. По-високото съдържание на азот стимулира вегетативния растеж и осигурява бързо формиране на плътен чим. По време на вегетацията се препоръчват от 3 до 5 подхранвания с 5-10г/кв. м тор.

Предишна публикация
Лъжекипарисът на градинаря Елууд
Следваща публикация
Златото на Смарагдите

Последни публикации